Четверг, 22.08.2019, 10:51

МАРИУПОЛЬСКАЯ ОШ 18

Календарь
«  Август 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Статистика

Устав школы

 

Цей Статут є новою редакцією Статуту комунального закладу «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Маріупольської міської ради Донецької області»  , затвердженого рішенням сесії міської ради м. Маріуполя  від 21.12.2004 р. № 824.

 1. Загальні положення

1.1. Комунальний заклад «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Маріупольської міської ради Донецької області» (далі ЗОШ № 18) – це заклад освіти, що забезпечує потреби громадян у загальній середній освіті.

1.2. ЗОШ № 18 є юридичною особою.

1.3. ЗОШ № 18 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», Бюджетним кодексом України, Положенням «Про загальну середню світу», іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних та місцевих органів місцевого самоврядування, прийнятими в межах їх повноважень, Положенням про загальноосвітні навчальні заклади та власним Статутом.

1.4. ЗОШ № 18 є юридичною особою, яка має рахунки в органах державної казначейської служби України,  самостійний баланс, печатку та штамп із своїм найменуванням.

  1. ЗОШ № 18 є неприбутковою установою.

1.6. ЗОШ № 18 діє на підставі Статуту розробленого на основі Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Зміни до Статуту вносяться в порядку, встановленому до його реєстрації. 

1.7. Юридична адреса школи:

87548 Донецька область

місто Маріуполь

Центральний район

пров. Трамвайний, 22

  тел. (0629)34-86-89

1.8. ЗОШ № 18 є комунальною власністю. Власником закладу освіти є Маріупольська міська рада. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування закладу освіти, його матеріально-технічне забезпечення, обладнання, встановлює територіальні межі та мікрорайон обов’язкового обслуговування, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів, надає необхідні будівлі інженерні комунікації.

1.9. Головною метою загальноосвітнього закладу є формування і розвиток соціально-активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою позицією, системою наукових знань про природу, людину, суспільство, почуттям національної самосвідомості, готової до професійного самовизначення на основі засвоєння обов’язкового змісту загальноосвітніх програм із урахуванням диференціації, системності, інтегрованості, науковості, розвиваючого характеру навчання і виховання патріотичних почуттів, громадської позиції, власної гідності, відповідальності за свої дії, поваги до справ і свобод людини, любов до Батьківщини, своєї родини, оточуючого середовища, створення умов для розвитку здібностей і творчості, готовності до подальшої освіти та самостійної трудової діяльності.

1.10. Основним завданням діяльності загальноосвітнього навчального закладу є:

1.10.1. Забезпечення права громадян на доступність і безкоштовність здобуття повної загальної середньої освіти.

1.10.2. Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти.

1.10.3. Забезпечення нормативно-правової бази щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти.

1.10.4. Визначення прав та обов’язків учасників навчально-виховного процесу, встановлення відповідності за порушення законодавства про середню освіту.

1.11. Загальноосвітній навчальний заклад в установленому законодавством порядку несе відповідальність за якість загальної середньої освіти згідно з Державним стандартом загальної середньої освіти, за відповідальність форм, методів і засобів організації навчально-виховного процесу віковим, психологічним особливостям, нахилам, здібностям, інтересам учнів, вимогам щодо охорони їх життя і здоров’я.

1.12. Відповідно до освітнього рівня, який забезпечується загальноосвітнім навчальним закладом   має статус загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів: І ступень – початкова школа (1-4 класи – термін навчання 4 роки), ІІ ступінь – основна школа (5-9 класи – термін навчання 5 років), ІІІ ступінь – старша школа (10-11 класи – термін навчання  2 роки).

1.13. За рішенням Маріупольської міської ради до складу ЗОШ № 18 входить філія-допоміжні класи І-ІІ ступенів (1-9класи), які розташовані за адресою:пров. Трамвайний, 10а.

1.14. ЗОШ №18 має у своєму складі класи з українською та російською мовами навчання та виховання, групи продовженого дня.

1.15. При ЗОШ № 18 працює школа раннього розвитку для дітей 5-ти років.               

1.16. Взаємовідносини закладу з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами, що укладені між ними.

1.17. Медичне обслуговування забезпечується власником і здійснюється Центром первинної медико-санітарної допомоги № 3.

1.18. Реорганізація загальноосвітнього навчального закладу проводиться у випадках зміни його типу або статусу і здійснюється відповідно до порядку призначеного щодо їх створення.

2. Організація навально-виховного процесу

2.1. Навчально-виховний процес у загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється відповідно до робочого начального плану, складеного на основі Типового навчального плану Міністерства освіти і науки України та   затверджується   відповідним органом управління освітою.

2.2. Загальноосвітній навчальний заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, й реалізує навчально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.3. Індивідуалізація і диференціація навчання забезпечується реалізацією інваріативної та варіативної складових Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна складова формується загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням спеціалізації та профілю навчання.

2.4. Експериментальні та індивідуальні робочі начальні плани погоджуються з відповідним структурним підрозділом Міністерства освіти і науки України за поданням Департаменту освіти обласної державної адміністрації.

2.5. Загальноосвітній навчальний заклад самостійно здійснює вибір форм,  засобів і методів навчання та виховання в межах, визначених Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»» та статутом закладу.

2.6. Загальноосвітній навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. Індивідуальне навчання та екстернат організовуються відповідно до Положень про індивідуальне навчання та екстернат в системі середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

2.7. Мережа класів у загальноосвітньому закладі формується на підставі нормативів їх наповнюваності до кількості поданих заяв (але не більше ніж 30 учнів) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.

2.8. Прийом учнів до всіх класів ЗОШ №18 комунальної форми власності здійснюється на безконкурсній основі відповідно до території обслуговування. Учні, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до школи за наявністю вільних місць у відповідному класі.

2.9. Прийом учнів до спеціалізованого або профільного класу з поглибленим вивчення окремих предметів державної та комунальної власності проводяться на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на конкурсній основі відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки.

2.10. Зарахування учнів до загальноосвітньої школи здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви від батьків, або осіб, які їх замінюють, або направлень органів управління освітою, а також свідоцтва про народження /копії/, медичної довідки встановленого зразка; документа про наявний рівень освіти /крім дітей, які вступають до першого класу). До першого класу зараховуються, як правило, діти 6 років.

2.11. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у загальноосвітній школі здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки та погодженими з Міністерством фінансів України.

2.12. Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо.

2.13. ЗОШ № 18 може реалізовувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки за погодженням з Міністерством фінансів України.

2.14. Навчальний рік у загальноосвітній школі починається 01 вересня і закінчується не пізніше 01 липня наступного року. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути менше 175 робочих днів у загальноосвітній школі І ступеня (1-4 класи) та 190 робочих днів у школі ІІ-ІІІ ступенів (5-11 класи). Структура навчального року (семестр, рік) та режим роботи встановлюється загальноосвітнім навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою. Відволікання учнів від навчальних занять та інші види діяльності забороняються (крім випадків, передбачених законодавством).

  1. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
  2. Тривалість уроків у загальноосвітній школі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих – 40 хвилин, у пятих-одинадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідним органом управління освітою та державної санітарно-епідеміологічної служби.
  3.  Тривалість перерви між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) – 20 хвилин.
  4. У зонах екологічного лиха місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи загальноосвітнього навчального закладу, який погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.
  5.  Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором загальноосвітньої школи.
  6. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
  7. У загальноосвітній школі здійснюється тематичний облік знань, умінь і навичок учнів /вихованців/. Система оцінювання навчальної праці учнів/вихованців повинна бути стимулюючою. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. У наступних класах оцінювання навчальних досягнень учнів відбувається за 12-бальною шкалою, яка відповідає чотирьом рівням: початковому, середньому, достатньому, високому. Обов’язковими видами оцінювання навчальних досягнень учнів є тематичне і підсумкове.
  8. Оцінка з поведінки у документі про освіту/свідоцтво, атестат/ учням школи не виставляється.
  9. Навчання у випускних класах загальноосвітньої школи завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної атестації, а також переведення й випуску учнів загальноосвітньої школи встановлюється Міністерством освіти і науки України. За результатами навчання учням/випускникам/ видається відповідний документ/табель, свідоцтво, атестат/.
  10. Учні, які впродовж двох років навчання у початковій школі не засвоїли програму з предметів навчального плану, за поданням педагогічної ради, направляються на обстеження спеціалістами психолого-педагогічної консультації за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).
  11. Учні (вихованці), які не мають результатів річного оцінювання та державної підсумкової атестації (для випускників початкової та основної шкіл) у зв’язку із невідвідуванням загальноосвітнього навчального закладу (не менше шести останніх місяців навчального року підряд) та за відсутності будь-яких відомостей щодо місця їх проживання чи перебування, їхніх батьків, або законних представників, визнаються такими, що вибули із загальноосвітнього навчального закладу, та до наступного класу не переводяться згідно з рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу, що оформлюється відповідним наказом керівника загальноосвітнього навчального закладу.
  12. У початковій школі, в 5-8-х та 10 класах за рішенням педагогічної ради загальноосвітньої  школи проводяться різні форми тематичного оцінювання учнів (тестування, захисти учнівських науково-дослідницьких робіт, заліки, контрольні роботи тощо).

2.27. Учні (вихованці) за наявності захворювань, наведених у Переліку захворювань, що можуть бути підставою для звільнення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів від проходження державної підсумкової атестації за станом здоров’я, наведеному у додатку до Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України від 01 лютого 2013 року № 72/78, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 року за № 288/22820. Таким учням (вихованцям) необхідно подати за місцем навчання такі документи: заяву батьків (одного із батьків) або їх законних представників;

висновок лікарсько-консультативної комісії, закладу охорони здоров’я за місцем спостереження дитини.

  1. Випускники, які закінчили загальноосвітню школу ІІ ступеня, одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту, що дає право вступу до школи ІІІ ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації.
  2.  Випускники, які закінчили загальноосвітню школу ІІІ ступеня, одержують атестат про повну загальну середню освіту, що надає право на ступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів різних форм акредитації.
  3.  Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.
  4.  За відмінні успіхи у навчанні учнів 2-8, 10 класів можуть нагороджуватися похвальним листом, а випускники загальноосвітньої школи ІІІ ступеня – похвальною грамотою «За  особливі успіхи у вивченні окремих предметів», медалями – золото «За особливі успіхи у навчанні» або срібною «За успіхи у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускники загальноосвітньої школи ІІ ступеня одержують свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою. За успіхи у навчанні/праці для учасників навчально-виховного процесу Статутом загальноосвітньої школи можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення. Порядок відзначення встановлюється Міністерством освіти і науки України.
  5. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, Похвальних грамот та листів здійснюється Міністерством освіти і науки України, іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких знаходяться загальноосвітні школи,  відповідним органом управління освіти.

3. Учасники навчально-виховного процесу.

  1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є учні/вихованці, педагогічні працівники, практичні психологи, бібліотекари, інші спеціалісти закладу, керівник та його заступники, батьки (або особи, які їх замінюють).
  2. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов’язки визначаються законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку загальноосвітнього закладу.
  3.  Учні/вихованці загальноосвітнього навчального закладу мають гарантоване державою право на:
 • доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у державному та комунальному загальноосвітньому навчальному закладі;
 • вибір певного загальноосвітнього навчального закладу, форми навчання предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
 • переатестацію з навчальних предметів;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційною та лікувально-оздоровчою базою загальноосвітнього навчального закладу;
 • участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 • участь у органах громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу;
 • вільне вираження поглядів, переконань;
 • участь у добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь, гідність та інші права.     
  1. Учні загальноосвітнього навчального закладу зобов’язані:
 • оволодіти знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
 • підвищувати загальний культурний рівень;
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
 • бережно ставитися до державного, громадянського і особистого майна;
 • дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.
  1. Учні загальноосвітнього закладу залучаються до виконання положень Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я.
  2. Педагогічні працівники загальноосвітнього навчального закладу мають право:
 • самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;
 • брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів загальноосвітнього навчального закладу, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 • обирати форми підвищення своєї кваліфікації;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну роботу;
 • вносити пропозиції керівництву загальноосвітнього навчального закладу і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
 • на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законом.
  1. Педагогічні працівники загальноосвітнього навчального закладу зобов’язані:
 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуватись вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;
 • утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • брати участь у роботі педагогічної ради;
 • виховувати у учнів повагу до батьків,  старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 • готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 • виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою.
  1. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства керівником загальноосвітнього навчального закладу і затверджуються відповідним органом управління освітою. Обсяг педагогічного навантаження може бути менш тарифної ставки /посадового окладу/ лиш за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лиш у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.
  2. Керівник загальноосвітнього навчального закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками. Їхні права і обов’язки визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку та Статутом загальноосвітнього навчального закладу.
  3. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.
  4. Керівник і педагогічні працівники загальноосвітнього навчального закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
  5. За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія /спеціаліст другої, першої, вищої категорії/ та може бути присвоєно педагогічне звання «Старший учитель», «Учитель-методист» та інші.
  6. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних працівників та інших працівників загальноосвітнього  навчального закладу й інші трудові відносини регулюються Законами України «Про працю», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.
  7. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору /контракту/ або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняють з роботи згідно із законодавством.
  8. Правила і обов’язки інженерно-технічних працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу.
  9. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:
 • обирати і бути обраним до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатися до органів управління освітою, керівника загальноосвітнього навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності загальноосвітнього навчального закладу;
 • брати участь у закладах, заходах, спрямованих на поліпшення організації навчального процесу та приняття рішеннь щодо організації навчального процесу, матеріально-технічної бази загальноосвітнього навчального закладу;
 • захищати  законні інтереси своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних органах.
  1. Батьки та особи, які їх замінюють несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:
 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь якою формою навчання;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я і психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосерддя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
  1. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, загальноосвітній навчальний заклад може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.       

4. Управління загальноосвітнім навчальним закладом

  1.  Керівництво загальноосвітнім навчальним закладом здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
  2. Директор загальноосвітнього навчального закладу, його заступники та педагогічні працівники призначаються на посаду та звільняються з посади відповідним органом управління освітою згідно із законодавством. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора.
  3. Директор загальноосвітнього навчального закладу:
 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
 • відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для учнів у проведенні виховної, позакласної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 • розпоряджається у встановленому порядку шкільним майном і коштами;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 • дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництво учнівськими об’єднаннями за інтересами;
 • забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства;
 • вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;
 • розглядає пропозиції педагогічної ради про виключення учнів із загальноосвітнього навчального закладу і за наявності підстав вирішує з батьками та службами у справах неповнолітніх питання про їх подальше навчання;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • щороку звітує про свою роботу на загальних зборах /конференціях/ колективу.
  1. Директор загальноосвітнього навчального закладу є головою педагогічної  ради – постійно діючого колегіального органу управління навчальним закладом.
  2.  Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб загальноосвітнього навчального закладу.  Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік.
  3. Педагогічна рада розглядає питання:
 • удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу; -->